OUR QUALITY POLICY

Kalite Politikamız, tüm faaliyetlerimizi yasal yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirirken,

Müşteri isteklerini zamanında, ekonomik ve eksiksiz olarak karşılayarak,müşteri memnuniyetini artırmak,

Kalite yönetim sistemi anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek ve sistemde sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

OUR QUALITY POLICY