Yağmursuyu Depolama Sistemleri

Yeniden kullanabilecek iken, yağmur suyunun bertarafı için neden ödeme yapıyorsunuz?

Yağmur Suyu Depolama Sistemleri sayesinde yağmur suyu toplayın, içme suyundan tasarruf edin ve çevreyi koruyun!

GEZER’den gelen yağmur suyu tanklarıyla, çimleri veya seranızdaki bitkileri sulamak için içme suyu kullanmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, yağmur suyu, sulama amacıyla kullanılmak üzere bir tanka beslenir. Yapraklar ve diğer döküntüler bir filtre ile toplanır ve kanalizasyona bağlanan bir taşkan, tanktaki su hacminin belirli bir seviyeyi asla aşmamasını sağlar.

Yağmursuyu Toplama Tankı

GEZER yağmur suyu toplama tankı yağmur suyunu depolamanıza olanak tanır. Bu size ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz ücretsiz ve alternatif bir su kaynağı sunar.

GEZER yağmur suyu toplama tankı ile çim, çiçek ve bitkilerinizi içme suyu kullanarak sulamaya gerek kalmaz. Yeraltında bir tank kuruluyor ve binanın çatısından gelen yağmur sularının tamamı tanka besleniyor. Bir taşma borusu, tankın su seviyesinin asla belirtilen seviyenin üzerine çıkmamasını sağlar. Sulama suyu için ödeme yapmanız gerekmez, ayrıca doğal kaynaklardan da tasarruf edersiniz. Bağımsız ve her şeyden önce ücretsiz su kaynağını elde etmek için bir pompayı depoya bağlayın!

 

 

 

Ürün Broşürü