YAĞ AYIRICILAR

YAĞ AYIRICILAR

Bitkisel ve hayvansal  yağ içeren evsel atıksuların kanalizasyon sistemine verilmeden önce bir yağ ayırıcı sisteminden geçirilmesi kanunen zorunludur (30/03/2010 tarihli ve 27537 sayılı "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" ). Bu nedenle  bir mutfağa sahip işyerlerinde (restoran, kantin, otel, hastane, endüstriyel mutfak  vs.)  evsel atıksuların bir yağ ayırıcıdan geçirilerek ayrıştırılma işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

Evsel atıksu kirliliğinin yüzde 25’i bitkisel ve hayvansal atık yağların kanalizasyona dökülmesinden kaynaklanmaktadır.  1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir.  Bu durum doğanın kirlenmesine,  kanalizasyon sistemlerinin  tıkanmasına ve buna bağlı olarak atıksu arıtma tesislerine zarar vererek işletme maliyetinin artmasına sebebiyet vermektedir.

Evsel atıksu sistemleri için EN 1825 standardına uygun olarak tasarlanan ve HDPE malzemeden imalatı yapılan HUGE Yağ Ayırıcı Ünitesi,  su ve yağın yoğunluk farkı prensibine göre çalışır. Yağ ayırıcıya ulaşan atıksu ara bölmelerden geçerek hızı kesilir,  atıksu içerisinde bulunan  yağ ve gres, yoğunluk farkına bağlı olarak yağ ayırıcı ünitesinin üst kısmında birikirken, arındırılmış olan atıksu yağ ayırıcının çıkışından kanalizasyon sistemine verilir.