Paket Arıtma

Yeraltı Paket Arıtma Sistemleri 

Paket arıtma sistemleri köyler ve küçük topluluklara ait atıksuların artılması için dizayn edilmiştir. Arıtma sistemleri herhangi bir yere uyacak şekilde özelleştirilebilir ve arıtma prosesi yüke göre ayarlanabilir.

Yeraltında görünmeyen bir sistem

Köyler ve küçük topluluklar için paket arıtma sistemi, yeraltında bulunan ve gerekli proses ekipmanını içeren bir veya daha fazla tanktan oluşur. Birden fazla arıtma ünitesi içeren modellerde ayrıca bir dağıtım ünitesi de bulunur. Arıtma üniteleri, arazide kurulumu kolaylaştırmak için fabrikadan kuruluma hazır olarak teslim edilir. Sadece havalandırma boruları ve bakım kapakları yer üstünde görünür.

Tüm harcamalarda tasarruf imkanı

Küçük topluluklar için paket arıtma tesisi atık suyun arıtım maliyetlerini azalttığı gibi belediyenin arıtma tesisine uzun kanalizasyon hatlarıyla bağlanmasına da gerek yoktur. Buna ek bir kazanım olarak hane ve bina başına kullanım ve bakım maliyetleri daha düşüktür.

Paket arıtma tesisi, uygun ve kaliteli su yönetimi sayesinde sahip olduğu özelliklerin değerini ve yaşam konforunu arttıran uzun vadeli bir yatırımdır. Tesisi, verilen talimatlara uygun şekilde kullanarak ve düzenli olarak muhafaza ederek; tesisinizin gelecek yıllarda mükemmel durumda kalmasını sağlayabilirsiniz.

İşletmenin izlenmesi kolaylığı

Paket arıtma tesisinin çalışmasını izlemek çok kolaydır. Alarm sistemi, bakım gerektiren durumları gösterir. Arıtma sistemi GSM uzaktan izleme sistemi ile rahatlıkla izlenir ve kontrol edilir.

Avantajları

• Büyük depolama hacmi yük değişimlerininin etksini azaltır

• Rijit ve kompakt yapı

• Fabrikadan kuruluma hazır

• GSM uzaktan kumanda ile arıtma tesisi işletiminin denetlenmesi ve kontrolü sağlanır.

• Hızlı kurulum

• Yere yerleştirmede herhangi bir takviye gerektirmez

 

Paket Arıtma Broşürü