Gaz Yıkama Kuleleri

Kimyasal kirliliğin azaltılması

Ürün gamımızdaki dolgulu yatak gaz yıkayıcılar alkali veya asit bileşikleri, sülfür veya nitrojen bileşikleri, toksik gazlar, katı parçacıklar ve de aerosoller gibi kimyasal kirleticileri absorbe edebilmekte ve ayırabilmektedir.

Absorpsiyon ve ayırma prosesleri

 • Aşağıdaki benzeri kimyasal kirleticiler için absorplama prosesleri:
  • Alkali: NaOH, NaClO3 …
  • Asitler: HCl, HF, HCN, HBr …
  • Sülfür bileşikleri: SO2, SO3, H2S, RSH …
  • Nitrojen bileşikleri: NH3, NO3, RNH2 …
  • Toksik gazlar: Cl2, BF3
 • Aşağıdaki benzeri damlacık ve aerosoller için ayırma prosesleri:
  • H2CrO4, H2SO4, HNO3, (NH4)2SO4, HCl …

Uygulamalar

 • Temel kimyasal bileşiklerin üretimi, depolanması ve ambalajlanması
 • Hassas kimyasallar ve ilaç reaktörlerinin gaz giderimi
 • Kimya ve ilaç endüstrisinde sıvı/atıkların yakılması
 • Metalurji : demir ve çelik endüstrisi
 • SO2/SO3/HF/HBr/HCl arıtılması
 • Yağ alma ve kromaj banyoları, yüzey hazırlama ve metal kaplama