Baca

Muayene tesisleri, servis tesisleri ve giriş ve çıkış akışı düzenleme önlemleri ile bir boru hattı ağı geliştirmek için çok çeşitli özelliklere sahip menholler ve yapılar gereklidir. Bizim menhollerimiz ve sistem bileşenlerimiz bu gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştır. Boru hattına kaynakla bağlı bir menhol oluşturuyoruz. Böylece sızdırmaz bir sistemi garanti ediyoruz. Menhollerin fabrikada komple prefabrikasyonu da, inşaat sahasında en yüksek kalite standartlarını ve en kısa montaj sürelerini garanti eder. Menholler için yüksek tasarım esnekliğine sahip olduğumuz için, aynı zamanda çok ekonomik özel ürünler yaratabiliriz. Menholün içine, örneğin ölçme, kontrol veya akış ayarlama gibi çok geniş bir aralıkta ihtiyaçlar için, teknik ekipmanları entegre edebiliyoruz. Uygulamaya bağlı olarak farklı şekillerde imal edilmiş çeşitli standart menholler mevcuttur. Yapının seçimi kanalizasyon borusunun çapına, trafikten gelen dış yüklere, yeraltı suyuna ve toprak basıncına bağlıdır. Menholler değişik uygulamalar için imal edilmiş ve statik olarak hesaplanmıştır.

Menholler genellikle menhole bağlı beton ağırlık taban plakaları ile yüksek yeraltı suyu tablasına bağlı olarak yüzmeye karşı güvence altına alınır.

En yaygın menhol konstrüksiyonları içinden akışlı menholler ve teğet menholerdir. İçinden akışlı menholler, PEHD veya PP tabanlı menhol alt parçasından, giriş ve çıkış bağlantısı, kaymaz banket, bir akış kanalı (düz veya açılı) ve basamak veya merdivenden oluşur.

Menhol gövdesi hafif bir borudan oluşur ve DIN 4034’e göre standart betonarme elemanların ya da trafik yüklerini dağıtılması için bir destek halkasına sahip bir menhol kapak plakasının doğrudan yerleştirebilmesi için üstü düzdür.

Teğet menholler doğrudan kanalizasyon borusuna entegre edilmiştir ve genellikle baca merkezi boru ekseninden kayıktır. Menhol gövdesi hafif bir borudan oluşur ve merdiven veya basamaklar ile donatılmıştır. Menhol kapağı trafik yüklerini dağıtılması için bir destek halkasına sahiptir. Beton bileşenlere geçiş daima yeraltı suyu tablasının üstünde olmalıdır.

Yukarıda bahsedilen menhollere ek olarak DN 1200’den DN 3500 çapa kadar aşağıdaki imalatlar da mevcuttur:

-pompa istasyonları

-vana odaları

-drop menholler

-enerji düşürme menholleri

-drenaj ve sızıntı menholleri

-kısma menholleri

-değişik tasarımlı özel menholler